فرش شفقی تبریز 1 تا 15 فروردین باز هم باز است

تابلو فرش دستباف شفقی تبریز گل های شادمانی

كد تابلو فرش

نام طرح

ابعاد تابلو فرش

ابعاد با قاب

کلاس

دسته بندی

جنس چله

مصالح

تعداد رج

دست آفریده

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
Translate