ما گرفتیم آنچه را انداختی * دست حق را دیدی و نشناختی

در حال نمایش یک نتیجه

Translate