فرش دستباف شفقی تبریز گلبرگ

كد فرش

نام طرح

ابعاد فرش

کلاس

دسته بندی

مصالح چله

مصالح حاشیه

مصالح متن

تعداد رج

رنگ حاشیه

رنگ متن

دست آفریده

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
Translate