فرش دستباف شفقی تبریز گل‌مهر

كد فرش

نام طرح

نام طراح

کلاس

ابعاد فرش

دسته بندی

مصالح چله

مصالح حاشیه

مصالح متن

تعداد رج

وزن (کیلوگرم)

رنگ حاشیه

رنگ متن

تک / جفت

گلیم بافت

دست آفریده

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
Translate