فرش دستباف شفقی تبریز شاه عباسی افشان

كد فرش

نام طرح

نام طراح

ابعاد فرش

کلاس

دسته بندی

مصالح چله

مصالح حاشیه

مصالح متن

تعداد رج

رنگ حاشیه

رنگ متن

تک / جفت

دست آفریده

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
Translate