فرش شفقی تبریز 1 تا 15 فروردین باز هم باز است

فرش دستباف شفقی تبریز متعالی

كد فرش

نام طرح

نام طراح

ابعاد فرش

کلاس

دسته بندی

مصالح چله

مصالح حاشیه

مصالح متن

تعداد رج

رنگ حاشیه

رنگ متن

تک / جفت

دست آفریده

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
Translate