تابلو فرش دستباف شفقی تبریز صحنه ای از عروسی ژوزفین و ناپلئون بناپارت

كد تابلو فرش

نام طرح

نام طراح

ابعاد تابلو فرش

ابعاد با قاب

کلاس

دسته بندی

جنس چله

مصالح

تعداد رج

دست آفریده

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
Translate