تابلو فرش دستباف شفقی تبریز مزار سلطانی بیدخت

Translate