تابلو فرش دستباف شفقی تبریز دختر گاوچران

Translate