ضیافت چهل و پنجمین سالگرد تاسیس فرش شفقی تبریز در کاخ سعدآباد

ضیافت چهل و پنجمین سالگرد تاسیس فرش شفقی تبریز در کاخ سعدآباد

Translate